Mağaza için satış sonrası hizmet sözleşmesi

arasında

[alyaqoot]

Ve

[müşteri adı]

Tarih: [2023-11-22]

1. Sunulan hizmetler

1.1 Mağaza, mağazadan satın alınan ürünlerin satış sonrası hizmetlerini sağlamayı taahhüt eder.

1.2 Hizmetlerin kapsamı [aksesuar ve güzellik ürünleri satışını] içermektedir.

2. Hizmetlerin süresi

2.1 Hizmetin süresi, müşterinin ürünü teslim almasıyla başlar.

2.2 Hizmetler, Hizmetlerin başlangıç ​​tarihinden itibaren [15 gün] süreyle devam edecektir.

3. Maliyet ve ödeme

3.1 Belirtilen satış sonrası hizmetlerin maliyeti satın alan tarafça karşılanacaktır.

3.2 Alıcı vadesi gelen tutarı [3 gün] içerisinde ödemek zorundadır.

4. Garanti

4.1 Mağaza, sunulan hizmetlerin kalite standartlarına uygun olacağını kabul eder.

4.2 Hizmetlerde kusur olması durumunda Mağaza, mümkün olan en kısa sürede düzeltme veya onarım sağlamayı taahhüt eder.

5. Taahhütler

5.1 Müşteri, hizmetlerin sağlanması için gerekli bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

5.2 Mağaza, müşterilerin sorularını yanıtlamayı ve gerektiğinde teknik destek sağlamayı taahhüt eder.

6. Hizmetlerin sonlandırılması

6.1 Anlaşmaya varılan yükümlülüklerden birine uyulmaması durumunda taraflardan herhangi biri bu sözleşmeyi feshedebilir.

6.2 Müşteri, mağazanın kararlaştırılan yükümlülükleri ek sorumluluk olmaksızın yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

7. Geçerli yasa

Bu sözleşme [Türkiye] kanun ve mevzuatına tabidir ve herhangi bir anlaşmazlık bu kanunlara uygun olarak incelenecektir.

Mağaza İmzası: [Safir]

[safir]

Müşteri İmzası: [2023-11-22]

[müşteri adı]